top of page

Nová národná svätyňa v Ugande

Presne dva roky po historickej návšteve pápeža Františka, 28. októbra, bol v Munyonyo v Ugande požehnaný nový chrám zasvätený Ugandským mučeníkom. Tento kostol sa stal

národným sanktuáriom tohto afrického národa.

Obradom konsekrácie predsedal kardinál Fernando Filoni, prefekt vatikánskej Kongregácie pre šírenie viery. Spolu s ním koncelebrovali svätú omšu Mons. Michael Blume, apoštolský nuncius Ugandy, Mons. Ciprian Kizito Lwanga, arcibiskup Kampaly, brat Marián Gołąb, krakovský provinciál bratov minoritov, brat Tadeusz Świątkowski, generálny asistent minoritského rádu. Na slávnosti sa zúčastnili aj všetci predstavení a formátori Africkej federácie konventuálnych františkánov (minoritov). V tých dňoch mali totiž v Munyonyo svoje výročné zhromaždenie.

Arcidiecéza zverila starostlivosť o nové pútnické miesto bratom minoritom. Tí v Munyonyo spravujú farnosť, v ktorej slúžia miestnej komunite veriacich, značné pastoračné nasadenie si však vyžaduje aj množstvo pútnikov, ktorí už navštevujú toto sväté miesto pokropené krvou troch mučeníkov.

Ugandských mučeníkov vyhlásil za svätých pápež Pavol VI. roku 1964. Celkovo ich bolo 22, veľká časť z nich boli ešte deti. Pri udalostiach v roku 1886 odmietli títo kresťania výzvy nemorálneho kráľa Mwanga a rozhodli sa radšej zomrieť, ako zradiť evanjeliové hodnoty. Kráľ sa rozhneval, nechal ich rozsekať na kúsky a spáliť v ohni. Ich utrpenie sa začalo v Munyonyo, na mieste, kde stojí nový chrám. Tam boli zavraždení prví traja. Skončilo v Namungongo, kde dnes stoja ďalšie dva pútnické chrámy – jeden katolícky, druhý anglikánsky (mučeníci pochádzali z viacerých vierovyznaní).

Pred začiatkom slávnosti sa kardinál stretol s katechétmi a vyučujúcimi, ktorí do Munyonyo pricestovali z celej krajiny. Nové pútnické miesto sa už pre nich stalo miestom pravidelných formačných stretnutí. Okrem toho pri novom chráme vybudovali bratia minoriti dom, v ktorom sídli stredisko náboženskej formácie pre záujemcov o vstup do rehoľného spoločenstva.

Štítky:

bottom of page