top of page

Rytierstvo Nepoškvrnenej na Orave

V dňoch 27. - 28. októbra sme navštívili oravskú farnosť Zákamenné. Veriacim zo Zákamenného a okolitých obcí sme predstavili putovnú výstavu Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho. Mnohí z nich sa potom rozhodli podľa príkladu tohto svätca zasvätiť svoj život Nepoškvrnenej Panne Márii.

V piatok večer sa pri sv. omši prihovoril veriacim páter Jozef Sukeník OFM Conv., národný asistent M.I. Rozpovedal im pútavý príbeh otca Kolbeho, mučeníka a priekopníka novej evanjelizácie. Otec Kolbe patrí medzi všeobecne známe a uznávané osobnosti. Ľudia si ho vážia ako muža, ktorý v koncentračnom tábore vymenil svoj život za život mladého otca rodiny. Informácie o jeho misii a apoštoláte boli však pre väčšinu poslucháčov zaujímavou novinkou. Maximilián Kolbe je zakladateľom celosvetového mariánskeho apoštolského hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej (M.I), ktoré pomáha mnohým ľuďom prežívať svoje kresťanské povolanie novým, veľmi intenzívnym spôsobom.

Po sv. omši si všetci obzreli výstavu Život a dielo Maximiliána M. Kolbeho inštalovanú v kultúrnom dome.

V sobotu ráno bola témou kázne mariánska spiritualita rytierov Nepoškvrnenej. Po svätej omši sa kňazi a veriaci podľa vzoru sv. Maximiliána M. Kolbeho zasvätili Panne Márii. Mnohí Zákamenčania na čele s ich farárom vstúpili do Rytierstva Nepoškvrnenej odhodlaní stať sa nástrojmi, ktoré môže Ježišova Matka použiť v diele šírenia kráľovstva svojho Syna. Členská základňa hnutia M.I. na Orave sa tak výrazne posilnila.

Výstava Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho bola pôvodne vytvorená pre poľský parlament vo Varšave. Vďaka Poľskému inštitútu v Bratislave vznikla jej slovenská verzia, ktorú sme už videli na viacerých miestach v hlavnom meste. V súčasnosti putuje po cirkevných a vzdelávacích inštitúciách po celom Slovensku. V obci Zákamenné si ju môžete obzrieť až konca novembra.

bottom of page