top of page

Minoritské misie: diakoni v Zambii a na Kube

Niektorí členovia rehole minoritov prijímajú diakonské vysviacky v období okolo sviatku sv. Františka. Zakladateľ minoritského rádu bol stálym diakonom. Stredoveký životopisci o ňom tvrdia, že bol príliš pokorný na to, aby prijal kňazskú vysviacku.

V tomto roku boli priamo 4. októbra, na sviatok sv. Františka, ordinovaní na diakonov dvaja bratia z africkej Zambie: br. Elias Mutale Chimfwembe a br. Obed Chibale Sesa. Ich svätiteľom bol biskup diecézy Mansa, Mons. Patrick Chisanga, ktorý je taktiež členom minoritského rádu. Slávnosť sa odohrala v Katedrále nanebovzatia Panny Márie v Manse. Biskup Chisanga prítomným pripomenul, že mesiac október je mariánskym mesiacom a zároveň z vôle pápeža Františka aj Mimoriadnym misijným mesiacom s titulom „Pokrstení a poslaní – Kristova Cirkev v misii vo svete“. Zídeným rehoľníkom a ordinovaným diakonom pripomenul misiu sv. Františka, ako aj nevyhnutnosť nasledovať ho v obetavosti a disponibilite pre druhých. Len tak môžu nasledovníci Serafínskeho otca meniť krajinu, v ktorej pôsobia, či meniť spoločnosť a celý svet.

Deň pred diakonskou vysviackou sa dvadsaťštyri bratov a šesť zambijských novicov zišli spolu so svojím provinciálnym ministrom v Kostole sv. Františka v Manse. Tam novici za veľkej účasti veriacich po prvýkrát slávili pobožnosť Tranzitus – spomienku na prechod sv. Františka z tohto života do neba.

O niekoľko dní neskôr, 10. októbra, sa konala diakonská vysviacka v kubánskej Havane. V Kostole sv. Kláry bol ordinovaný na diakona minorita Danisandro Sánchey Pena. Jeho svätiteľom bol kardinálc Juan de la Caridad Garcia Rodrigues, arcibiskup kubánskeho hlavného mesta. Na vysviacke sa zúčastnil aj provinciálny minister Provincie sv. Františka z Assisi (tzv. Provincia stredného Talianska) br. Franco Buonamano a br. Danilo Marinelli jeho koadjútor pre misijné územie Kuby.

zdroj: www.ofmconv.net

Comments


bottom of page