top of page

Čo je Rytierstvo Nepoškvrnenej

Rytierstvo Nepoškvrnenej – Militia Immaculatae (M.I.) založil poľský minoritský kňaz Maximilián Mária Kolbe 16. októbra 1917 v Ríme. Otec Kolbe túžil, aby celú Cirkev prenikol duch štedrosti a otvorenosti pre šírenie Božieho kráľovstva za pomoci všetkých dostupných prostriedkov.

Vydal sa preto na cestu úplného odovzdania sa Panne Márii a položil základy medzinárodného združenia veriacich, ktoré sa čoskoro rozšírilo na všetkých kontinentoch sveta.

Členovia M.I., medzi ktorými môžu byť laici, rehoľníci i kňazi, sa rozhodli podľa vzoru pátra Kolbeho vložiť svoje schopnosti a talenty (ale aj svoje neschopnosti a slabosti) do rúk Nepoškvrnenej, ktorej sa úplne zasväcujú. Usilujú sa viesť príkladný kresťanský život, vytrvalo sa modlia za obrátenie nepriateľov Cirkvi, usilujú sa evanjelizovať svoje okolie a zjednocovať všetkých veriacich v Krista v jednom spoločnom diele - šírení Božieho kráľovstva.


Maximilián Mária Kolbe založil v roku 1927 neďaleko Varšavy kláštor, ktorý nazval Mestom Nepoškvrnenej – Niepokalanów. Zriadil v ňom katolícke vydavateľstvo, ktoré sa vďaka rytierskemu zápalu tohto svätca a ďalších horlivých rehoľníkov stalo zakrátko najmodernejším evanjelizačným strediskom na svete. Tento kláštor vynikajúci františkánskou skromnosťou sa stal modernou Porciunkulou, miestom modlitby, svedomitého rehoľného života a vytrvalej práce. Takmer každý deň doň vstupovali noví kandidáti, preto počet bratov v Niepokalanowe stúpol v priebehu niekoľkých rokov z dvadsiatich na viac ako sedemsto rehoľníkov.

Od roku 1930 sa začal páter Maximilián so svojimi spolubratmi angažovať v zámorských misiách. V japonskom Nagasaki sa mu podarilo založiť kláštor podobný tomu v jeho vlasti. Po návrate do Poľska bol na začiatku Druhej svetovej vojny zatknutý. Dňa 14. augusta 1941 sa stal mučeníkom v koncentračnom tábore Auschitz, kde ponúkol svoj život na výmenu za život Franciszka Gajowniczka, mladého otca rodiny.

bottom of page