top of page

Duchovné slovo: 18. nedeľa v roku b

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Jn 6, 24-35

Kňaz v mojej rodnej farnosti krstil dieťatko. Obrad sa začínal otázkou, čo rodičia pre svoje dieťa od Cirkvi žiadajú. Otec dieťaťa odpovedal: „Peniaze“. Boli to ľudia podobní tým, o ktorých hovorí dnešné evanjelium. Po tom, ako Ježiš piatimi chlebmi a dvoma rybami nasýtil zástupy, ho nasledujú. Dúfajú totiž, že vykúzli rýchle riešenia na zlepšenie ich životnej situácie. Je to prirodzené. Keď sme hladní, prosíme o chlieb. V chorobe čakáme, že nás Ježiš vylieči. S psychickými problémami skúšame zájsť za exorcistom, nech povie latinskú modlitbu, po ktorej náš problém zmizne bez liekov a terapie. Prosíme o požehnanie bytu s očakávaním, že potom nebude vykradnutý... Boh, ktorý nesplní tieto priania, stratí ľahko našu dôveru. Odmietneme ho a vysmejeme.

V roku 1856 odkryli archeológovia v Ríme na Palatíne budovu antickej vojenskej školy. Na stene v jednej z miestností našli najstaršie zobrazenie ukrižovaného Krista pochádzajúce z rokov 123 – 126. Ide o nástenný graffit, ktorý má výsmešný charakter. Ježiš na kríži má hlavou osla. Klania sa mu postava muža. Pod obrázkom je nápis: ALEXAMENOS, SEBETE THEON – Alexamenos adoruje svojho Boha. O niekoľko rokov neskôr našli na inej stene stručnú odpoveď kadeta Alexamenosa: ALEXAMENOS FIDELIS – Alexamenos veriaci (stále verí).

Ľudia, ktorí videli zázrak nasýtenia, pochopili, že sa udial ich rukami. Kristus nie je ochotný opakovať ho, lebo nepochopili charakter celej udalosti. Oni však túžia nasýtiť sa ešte raz. Spolu s nimi sa pýtame: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Myslíme si totiž, že treba čosi urobiť. Ježiš však nežiada nijakú činnosť, žiada vieru. Ak chceš vedieť, čo je to viera, vlož aj ty do jeho rúk svojich päť chlebov a dve ryby. Presmeruj svoju nádej od jedla v kapse smerom k tomu, ktorý definitívne zasýti tvoj hlad.

bottom of page