Rytierstvo

Nepoškvrnenej

Dovoľ mi chváliť ťa, presvätá Panna!

Daj mi moc proti tvojim nepriateľom!

Rytierstvo Nepoškvrnenej – Militia Immaculatae (M.I.) založil poľský minorita Maximilián Mária Kolbe 16. októbra 1917 v čase svojich rímskych štúdií. Otec Kolbe túžil, aby celú Cirkev prenikol duch novej štedrosti a otvorenosti pre šírenie Božieho kráľovstva za pomoci všetkých dostupných prostriedkov. Vydal sa preto na cestu úplného odovzdania sa Panne Márii a položil základy medzinárodného združenia veriacich, ktoré sa čoskoro rozšírilo na všetkých kontinentoch sveta.

 

Členovia M.I., medzi ktorými môžu byť laici, rehoľníci i kňazi, sa rozhodli podľa vzoru pátra Kolbeho vložiť seba samých aj svoje schopnosti a talenty do rúk Nepoškvrnenej, ktorej sa úplne zverujú. Usilujú sa viesť príkladný kresťanský život, vytrvalo sa modlia za obrátenie nepriateľov Cirkvi, usilujú sa evanjelizovať svoje okolie a zjednocovať všetkých veriacich v Krista v jednom spoločnom diele - šírení Božieho kráľovstva.

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Námestie sv. Františka 4

841 04 Bratislava

Slovensko

Tel.  +421 910 842 499

e-mail:  rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Dielo sv. Maximiliána

IBAN: SK05 3100 0000 0042 2002 0300

Ochrana osobných údajov

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Rytierstvo Nepoškvrnenej. Created by Booyah.sk