ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Ježiš od nás nechce slepú poslušnosť, ale dôveru, aby sme pochopili, že iba on je ten, ktorý nás povedie správnou cestou

March 19, 2020

Ak chce Boh priviesť človeka k nezvyčajnej dokonalosti, dá mu veľkú lásku k sv. Jozefovi.

February 10, 2020

Od r. 1945 do r. 1959 sa Mária počas 56 zjavení prihovárala prostredníctvom Idy jednotlivým národom a národnostiam.

February 7, 2020

Aby sme sa stávali kresťanmi, pre ktorých je pokora a poslušnosť životným štýlom.

January 29, 2020

Duch Svätý v súčasnej dobe vzbudil v rôznych cirkvách charizmy, duchovné prúdy cez hnutia, spoločenstvá, združenia, skupiny na obnovenie kresťanského života..

January 18, 2020

Voda je jedným z najčastejších slov v Biblii, vyskytuje sa tu vyše 700 krát.

January 4, 2020

Podľa výpočtov súčasnej astronómie vieme zrekonštruovať pohyby a viditeľnosť planét a komét v minulosti.

December 17, 2019

Aby kontemplácia tajomstva Božieho narodenia obnovila srdce každého veriaceho človeka.

August 3, 2019

Aby mučeníctvo a obeta pátra Kolbeho dávali silu a svetlo prenasledovaným údom Cirkvi.

June 10, 2019

V službe blížnemu mám ukazovať milosrdné srdce Boha druhej osobe. Zároveň toto milosrdenstvo prejavujem samotnému Ježišovi...

Please reload

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Námestie sv. Františka 4

841 04 Bratislava

Slovensko

Tel.  +421 910 842 499

e-mail:  rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Dielo sv. Maximiliána

IBAN: SK05 3100 0000 0042 2002 0300

Ochrana osobných údajov

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Rytierstvo Nepoškvrnenej. Created by Booyah.sk