top of page

Mária, „Uzdravenie chorých“ a svätý Kamil

Mariánskym mesiacom májom nás sprevádzajú Loretánske litánie, ktoré vzývaním Panny Márie napĺňajú slová chválospevu „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1, 48). Invokácia „Uzdravenie chorých, oroduj za nás“, ktorá Panne Márii prisudzuje moc sprostredkovať u Boha milosť uzdravenia, vlieva nádej tým, ktorí chorobou strácajú sily, trpia bolesťami a klesajú na mysli. „Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, v chorobe sníme z neho všetku slabosť.“ (Žalm 41) Tieto slová sú také potrebné v čase, keď celý svet žije v neistote, v prítomnosti neviditeľného ohrozenia chorobou, na ktorú zatiaľ nie je účinný liek. V tomto pohnutom čase vložme do modlitby svoje prosby za uzdravenie chorých a nášho chorého sveta. Je to skúška, ktorá má v sebe zmysel: zastavila náš život, aby nás priviedla k zamysleniu, ako napraviť cestu, ktorou sme sa vydali.

Miesto potvrdenia

Lurdy na úpätí francúzskych Pyrenejí sú miestom, kde sa Mária ako prostrednica uzdravenia prejavuje už 162 rokov. Tým akoby potvrdzuje svoje poslanie uzdravovať, niekedy aj v lekársky beznádejných prípadoch. Zo 67 cirkvou uznaných prípadov zázračných uzdravení, ktoré boli prehlásené za medicínsky beznádejné, je aj šesť vyliečených bez toho, že by chorí putovali do Lúrd, po modlitbe a prijatí sviatostí. Počet skúmaných a zdokumentovaných prípadov bol takmer sedem tisíc. (Údaje sú z r. 2008). [1]

Duchovný rozmer choroby

Choroba a jej bolesti majú okrem telesného aj významný duchovný rozmer, preto pri uzdravení z choroby je nutná aj duchovná zložka uzdravenia. Často je táto zložka uzdravenia rozhodujúca. Je to modlitba, ktorá je účinná práve pôsobením cez duchovný rozmer choroby. Modlitba je nevyhnutná prinajmenšom k tomu, aby sme sa vyhli škodám, ktoré choroba môže spôsobiť našej duši: „Kým si zdravý, môžeš vykonať mnoho dobrého, ale keď ochorieš, neviem, čo budeš vládať. Choroba málokoho polepší ... “ [2]. „Bolesť nemá v sebe nijaký posväcujúci prostriedok, zlí ľudia sa takto stávajú ešte horšími... Bolesť nás zvyčajne nepolepší, ale keď si nedáme pozor, je schopná uškodiť našim dušiam, pretože nás robí sebeckými“ (sv. J. H. Newman)

Svätý Kamil z Lellis (1550 – 1614), kňaz a zakladateľ rádu kamiliánov, patrón chorých a umierajúcich, si zvolil Nepoškvrnenú Pannu Máriu za patrónku a zasvätil jej celú svoju rehoľu. Panna Mária, Uzdravenie chorých, je kráľovnou a patrónkou všetkých diel milosrdenstva, ktoré kamiliáni vykonávajú na celom svete pri ošetrovaní chorých. Milostivý obraz Panny Márie, Uzdravenia chorých, sa nachádza v kostole sv. Márie Magdalény v Ríme, kde sa uchováva neporušené srdce svätca a jeho posmrtná maska. Podobné obrazy možno nájsť v kamiliánskych kostoloch, kde sa tešia veľkej úcte.

Svätý Kamil mal pred svojím obrátením mimoriadne pohnutý život. Životné okolnosti, najmä jeho vlastné ťažké zranenie, ho priviedli k ošetrovaniu chorých, ktorí boli v horšom stave ako on. Mariánsky ideál ho priviedol k prekonávaniu extrémne ťažkých podmienok vo vtedajších nemocniciach a k zachádzaniu s chorými ako s Kristom. S veľkou láskou a materinskou nehou sa venoval chorým a viedol k tomu aj svojich spolubratov. Pod vplyvom jeho veľkej lásky sa tisícky chorých obrátilo. Svoju prácu zvládal napriek nevyliečiteľne chorej nohe, ktorá mu niekedy spôsobovala veľké bolesti – často od bolesti upadal až do bezvedomia. Možno to vysvetliť len jeho vrúcnou láskou k Ukrižovanému a k chorým; pretože „žiaden iný dôvod,“ ako sám priznáva, „by ma nedokázal prinútiť urobiť čo i len jediný krok.“

Na sviatok Nepoškvrnenej v roku 1591 bola ,Spoločnosť služobníkov chorých´ uznaná ako cirkevný rád a Kamil bol ako 41-ročný zvolený za generálneho predstaveného. 25 bratov zložilo popri rehoľných sľuboch aj dodatočný „morový sľub“. Ten ich zaväzoval k službe chorým, ktorí boli nakazení morom, aj keby to malo znamenať obetovanie vlastného života. Na rehoľných rúchach nosili červené kríže, ktoré sa neskôr stali znakom známeho Medzinárodného červeného kríža. Kamil bol svätorečený v r. 1746 a v r. 1886 bol prehlásený za patróna chorých a umierajúcich. Jeho liturgická spomienka sa slávi 14. júla.

„Ó, Panna Mária, Uzdravenie chorých, Ty poznáš všetky naše bolesti a choroby. Vieš, aké ťažké je pokorne zdvihnúť kríž vlastného utrpenia a vytrvalo ho niesť životom. Prosíme Ťa, aby sme dokázali trpezlivo znášať všetky protivenstvá osudu a aby sme nikdy neklesali na duchu. Prosíme Ťa o to a voláme: Panna Mária, Uzdravenie chorých, príď nám na pomoc, oroduj za nás!“ [3]

 

Literatúra:

[1] Marián Gavenda, Lurdy. Vyd. Lúč, 2008.

[2] Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista I. 23,24.

[3] Panna Mária, Uzdravenie chorých. Zostavil Vojciech Weglicki, Lúč, 2016.

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page