top of page

Svätá Korona, ochrankyňa pred epidémiami

Svätá Korona je kresťanská mučeníčka, ktorá zomrela rukou Rimanov na sklonku druhého storočia pri prenasledovaní kresťanov obvinených z rozšírenia smrteľnej nákazy, tzv. Antoninskeho moru, pravdepodobne za vlády cisára Marka Aurelia Commoda Antonina. V rokoch 165 – 180 naň zomrelo asi 5 miliónov ľudí. Uctievať ju začali v 6. storočí v severnom Taliansku, neďaleko epicentra súčasnej pandémie. Odtiaľ sa úcta rozšírila do alpských oblastí, najmä Bavorska a Rakúska, kde je niekoľko miest nazvaných Sancta Corona a Korone zasvätených kostolov.

Relikvie v Aachene

V priebehu stáročí sv. Korona upadla čiastočne do zabudnutia až do týchto dní (17.4.2020), keď pandémia koronavírusu zasiahla už viac než dva a pol milóna ľudí na celom svete. Teraz sa teší verejnému záujmu ako zdroj nádeje v týchto ťažkých časoch. Ešte pred vypuknutím pandémie katedrála v nemeckom Aachene (Cáchy) zo svojej pokladnice vyniesla na svetlo relikviár zo slonoviny s ostatkami svätej Korony, aby ho pripravila k vystaveniu v rámci výstavy remeselných prác. Po ústupe pandémie majú byť jej relikvie umiestnené v skrinke zo zlata, bronzu a slonoviny po 25 rokoch sprístupnené veriacim.

Rímskokatolícka katedrála v Aachene , jedna z najstarších katedrál v Európe, bola postavená kráľom Karolom Veľkým v 9. storočí. Sám Karol tu bol pochovaný v r. 814 . Boli v nej korunovaní cisári a cisárovné Svätej ríše Rímskej.

Teraz môžeme len ďakovať Prozreteľnosti, že nám darovala svätú Koronu pre tieto časy, aby ona spolu s ostatnými svätými orodovala za náš svet v tejto ťažkej situácii. Jej meno sa len náhodou zhoduje s pomenovaním súčasného vírusu, ktorý má tvar koruny. Symbolizuje, že získala korunu večnej slávy pre pevnosť vo viere. Ak ju však ľudia prijmú za orodovnicu v prípade koronavíru, určite sa ňou stane.

Legendy a história

Legendárna svätá Korona (Coronata, Stefana) sa narodila okolo r.160 (?) v Sýrii a zomrela v r. 177. Podľa niektorých legiend sa vo veľmi mladom veku stala manželkou Viktora, rímskeho vojaka zo Sieny. Obaja boli členmi ranej kresťanskej komunity. Stali sa obeťou prenasledovania kresťanov, ktoré nasledovalo po epidémii Antoninskeho moru (podľa všetkého to boli kiahne alebo osýpky). Nákazu prinieslo rímske vojsko z Blízkeho východu, kam sa údajne dostalo po hodvábnej ceste z Číny do stredného a severného Talianska.

Zo šírenia nákazy obvinili vtedy kresťanov. Mladý Viktor bol popravený sťatím, keď sa nechcel vzdať svojej viery. Svojou múdrosťou a výrečnosťou vraj prekvapil pri výsluchu aj rímskeho veliteľa. Iba 16-ročná Korona prejavila solidaritu s Viktorom vyznaním viery a bola odsúdená spolu s ním. Podľa legendy bola umučená veľmi krutou smrťou: Bola pripevnená na dve ohnuté palmové vetvy, ktoré po uvoľnení obrovskou silou roztrhli jej telo. Je možné predstaviť si výrečnejší znak morálneho úpadku impéria ako takýto trest? Tento výnimočne krutý spôsob popravy bol dôsledkom odvážnej odpovede dievčaťa, ktoré odmietlo obetovať modlám, rímskemu sudcovi: „Dali mi meno Korona a ty chceš, aby som bola zbavená svojej koruny?“

Uctievanie sv. Korony, podobne ako koronavírus prítomný v mnohých krajinách po celom svete, „prekročilo hranice“. Legenda o tejto mučeníčke z neskorého staroveku je známa v Európe, Ázii, aj Afrike. Prvá grécka legenda o Viktorovi a Korone umiestňuje ich mučeníctvo do Damašku v Sýrii, neskôr sa opakovala v rôznych variantách. Okrem dnešného hlavného mesta Sýrie sa uvádza ako miesto možného úmrtia Antióchia na juhu dnešného Turecka, Sicília alebo Marseille.

Z Blízkeho východu sa legenda o Korone dostala do Talianska najneskôr v šiestom storočí. Ostatky obidvoch manželov sa nachádzajú na rôznych miestach v Taliansku: vo Feltre alebo v Castelfidarde na pobreží Jadranského mora neďaleko mesta Ancona. Už v tomto období tam bol postavený kostol, ktorý im bol zasvätený. V roku 997 priniesol cisár Otto III. jej relikvie z Otricoli v Taliansku do kláštora v Aachene, kde boli uložené v hrobke pod doskou v katedrále až do r. 1911/1912, kedy boli premiestnené do drahocennej skrinky o výške 93 cm a váhe 98 kg.

V 14. storočí veľký zberateľ relikvií cisár Karol IV. získal relikvie Korony z Feltre v Taliansku a uložil ich do katedrály svätého Víta v Prahe. Z tohto obdobia pochádzajú aj prvé dôkazy o uctievaní tejto svätice v Bavorsku, v dnešnej Českej republike a Dolnom Rakúsku. Bolo po nej pomenovaných niekoľko miest, napr. Skt.Corona pri Pasove , Skt. Corona v Rakúsku. Tam a v niektorých ďalších oblastiach sveta je Korona uctievaná ako patrónka, ktorá chráni nielen pred epidémiami a nepriaznivým počasím, ale je tiež symbolom vytrvalosti vo viere.Tradície predstavujú napríklad zvyk každoročnej púte ku sv. Korone v Dolnom Rakúsku.

V roku 1504 v malom mestečku St. Corona am Wechsel bola nájdená v dutom kmeni lipového stromu malá soška sv. Korony a na pamiatku tejto udalosti bola na tomto mieste postavená kaplnka. Kult tejto svätice je známy aj v iných častiach Rakúska, vo Viedni je lekáreň U sv. Korony. Pri tejto príležitosti rakúske médiá poukazujú na to, že mince razené rakúskou mincovňou v rokoch 1892-1924 sa nazývali „korunami“ na pamiatku svätice, čo sa vysvetľuje tým, že sv. Korona je aj patrónkou dobrej investície, lovcov pokladov a hráčov lotérií. Je spolupatrónkou sedmohradského mesta Kłuž.

Nečakaný objav

Nečakaný objav priniesla pandémia v ostravskej farnosti Stará Bělá. Jeden z veriacich si spomenul, že uprostred starého oltára katolíckeho kostola, spolu s relikviami ďalších dvoch svätých, sú ukryté aj relikvie sv. Korony. Miestny farár Bohuslav Novák teraz každý deň sväticu vzýva na ukončenie pandémie a pripomína ju aj pri večernej modlitbe. Podľa vyhlásenia Českej biskupskej konferencie bola sv. Korona uctievaná ako patrónka pred epidémiami a patrí k mučeníkom z prvých storočí kresťanstva. Do starobělského kostola sa ostatky sv. Korony dostaly z Prahy pri jeho vysviacke v r. 1801.

Na dosiaľ málo známu mučeničku katolícka cirkev spomína 14. mája. Uctievajú ju aj grécka ortodoxná, koptská a pravoslávna cirkev.

 

Literatúra: Internetové zdroje.

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page