top of page

Formačné stretnutie M.I. v Bratislave

V utorok 8. mája sme sa v kláštore minoritov v Bratislave - Karlovej Vsi stretli na poslednom tohtoročnom formačnom stretnutí a duchovnej obnove pre členov mariánskych hnutí Ryrierstvo Nepoškvrnenej a Ružencové bratstvo.

Stretnutie viedol p. Jozef Sukeník, národný asistent M.I. Formačnú prednášku venoval Loretánskej Panne Márii, ktorá je po celom svete známa ako „Čierna Madona“. Páter Jozef hovoril o stredovekých legendách i moderných vedeckých poznatkoch, ktoré spájajú Domček Panny Márie v talianskom Lorete s pôvodným obydlím, v ktorom kedysi žila Svätá rodina v Nazarete. Dozvedeli sme sa, že v stredovekej teológii má stvárňovanie obrazu Ježišovej Matky v čiernej farbe hlboký význam. Korení v mystickej interpretácii biblických textov, k akej sa prikláňali mnísi z prostredia teologickej školy sv. Bernarda z Clairvoix. Loretánsky domček, do ktorého putoval v roku 1930 aj sv. Maximilián Mária Kolbe, je veľkou inšpiráciou pre rytierov Nepoškvrnenej, lebo oni chcú byť tými najvernejšími učeníkmi, ktorí pod krížom dostali Máriu za svoju Matku, a prijímajú ju do svojho vlastnému domu rozhodujúc sa pre život v jej blízkosti a v jej službe.

Po formačnej prednáške sa spustila silná búrka, počas ktorej sme už kľačali pred Najsvätejšou sviatosťou a spievali loretánske litánie. Po nich sme obnovili svoje rytierske zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne Márii podľa vzoru sv. Maximiliána M. Kolbeho. Svätú omšu celebroval p. Martin Mária Kollár, bývalý národný asistent M.I. Vo svojej homílii pripomenul, že v týchto dňoch si pripomíname sté výročie kňazskej vysviacky sv. Maximiliána.

Obe mariánske hnutia, Rytierstvo Nepoškvrnenej i Ružencové bratstvo, majú v Bratislave i v samotnej Karlovej Vsi veľmi silnú členskú základňu. Na pravidelných formačných stretnutiach, ktoré pre členov hnutí nie sú povinné, sa zúčastňuje okolo štyridsať osôb. V školskom roku 2017/2018 sme sa spoločne venovali tajomstvu modlitby. Foto: K Čibová.

Comments


bottom of page