top of page

Duchovné slovo: 6. veľkonočná nedeľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Jn 14, 15-21

V Cirkvi teraz prežívame niečo podobné adventu. V týchto dňoch už očakávame príchod tretej Božskej osoby – Ducha Svätého. Ježiš nazýva túto osobu paraklétos – tešiteľ. Týmto termínom sa označuje v gréckom jazyku obhajca, advokát na súde – čiže osoba, ktorá je po našom boku, aby nám pomohla, keď sme prekročili zákon.

Duch Svätý je "iný tešiteľ". Lebo tešiteľom je i Ježiš. Každý veľký krok Boha voči nám, či už je to príchod Syna či príchod Ducha Svätého, je krokom na našu záchranu, na našu pomoc a potešenie.

Ten, kto chce zažiť skúsenosť Ducha Svätého, musí okúsiť a uznať, že sme skutočne Bohom milovaní a že Bohu na nás veľmi záleží. Neznamená to, že nie sme hriešni – ten, kto nemá problémy so zákonom, nepotrebuje advokáta. V problémoch, ktoré sme si v živote narobili, nesmieme nikdy ani na chvíľu zapochybovať, že Boh je na našej strane.

Najnovšie príspevky
Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Rubriky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page