top of page

Duchovné slovo: 3. adventná nedeľa

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Lk 3, 10-18

Všimli ste si, že dnes v evanjeliu nehovorí Ježiš? Hovorí Ján Krstiteľ. Ježiš je v tom čase už tridsať rokov na zemi, no nikto ešte nevie, že jeho tvár je Božou tvárou. V momente, keď sa ľudia pýtajú Jána, čo treba robiť, je už Ježišovo vystúpenie len otázkou niekoľkých dní, možno hodín.

Aký by bol svet, keby sme Jána počúvali? Takýto: ak by nám niečo chýbalo, našiel by sa ktosi, kto by sa s nami podelil. Odvody a dane by boli nastavené mierne a spravodlivo. Armády by slúžili len na udržanie mieru... Keby chcel Ježiš čakať so svojím príchodom do momentu, keď všetko bude naozaj tak, nikdy by z davu nevystúpil. Ježiš nečakal. Prišiel do sveta, ktorý je taký, aký je.

Božie rozhodnutie prísť a zachrániť človeka predchádza naše obrátenie. Preto je táto nedeľa nedeľou radosti. Izaiáš hovorí, že rozsudok nad nami je už zrušený, že naši nepriatelia sú už porazení, že Kráľ Izraela je už s nami a už sa netreba báť. Boh sa z nás už teraz teší. Už teraz nás zahŕňa láskou a už teraz má z nás radosť...

Takto na nás pozerá, aj keď my sme sa ešte nerozhodli, či ho chceme prijať. Každý, kto sa pre neho rozhodne, zažije jeho šťastie aj vo svojom živote, lebo Ježiš je šťastný Boh. Ak ho dnes ešte odmietaš, táto nedeľa je i tak nedeľou radosti!

bottom of page