top of page
mučenici rad.png

MUČENÍCI
Z RADU

Tam sa mi podarilo získať štyroch mladých mužov z toho kraja, ktorí napokon museli brániť toto miesto vlastnou krvou...

řeka

V roku 1635 začal šľachtický dom pána Juraja Melitha v obci Rad (okres Trebišov) navštevovať taliansky apoštolský misionár, páter Pietro Vallonika. Spolu s ďalšími misionármi z rehole minoritov tu v roku 1637 vytvorili malý kláštor so štatútom "rezidencia". Komunita žijúca zbožne a vo veľkej hmotnej biede vydávala svedectvo života, vďaka ktorému si rýchlo získala priazeň okolia.

V roku 1639 bol umučený novic tohto kláštora, Štefan Iglódy, pretože pri stretnutí so svojimi rodákmi odmietol zanechať katolícku vieru a opustiť rehoľu. V nasledujúcich desaťročiach poznačených povstaniami ho nasledovali ďalší rehoľní spolubratia, ktorí na východe Slovenska umreli v povesti svätosti a mučeníctva.

V polovici 18. storočia rodina Barkócziovcov umožnila presťahovanie kláštora z Radu do Brehova.
Tam zemplínska misia bratov minoritov pokračuje až do dnešných dní.

V povesti mučeníctva...

Stefano Iglodi_edited.jpg

Umučený pri obci Malý Horeš

1639

Ladislaus Leonius.jpg

Ladislav Leonius

Umučený v Rade

1673

Franciscus Soltz_edited.jpg

František Soltz

Umučený medzi Košicami a Prešovom

1681

bottom of page