top of page
misie minoriti_edited.jpg

ĽUDOVÉ
MISIE

Ako bratia medzi bratmi...

Silnice v poušti

Každá prítomnosť rádu vo svete má byť rozpoznateľná vďaka jednoduchosti a striedmosti života. Bratia nech sú na misiách ako bratia medzi bratmi a nech životom vydávajú svedectvo, že Boh je Otec každého človeka a všetkých ľudí robí bratmi.

Konšt. 122, §3

bottom of page