Kresťanská

spoločnosť

Nie každý sa stane géniom, ale každý sa môže stať svätým.