top of page

AK CHCEŠ BYŤ JEŽIŠOVÝM BRATOM,

MUSÍŠ PRIJAŤ MÁRIU ZA SVOJU MATKU.

Nemohli jsme najít tuto stránku
Podívejte se na další skvělé příspěvky na tomto blogu.
SLOVO na úvod

Zdá sa, že hrôza z pandémie nového koronavírusu pominula s príchodom teplých dní. V našich kostoloch sú lavice opäť plné ľudí, ozýva sa z nich spev litánií k Božskému srdcu.

Aj jún je totiž mesiacom lásky. Odpovedáme na Ježišovu túžbu po našej dôvere a láske, na túžbu, ktorá spaľuje jeho Božské Srdce. Láska spôsobuje utrpenie, zvlášť ak nie je opätovaná. Preto sa Ježišovo Srdce vo víziách sv. Margity zjavuje zranené a lemované tŕňovou korunou. I tak je to však Srdce osoby žijúcej prajnosťou, štedrou dobrotou a milosrdenstvom, Srdce osoby, ktorá nekonečne miluje i tých, čo ju urážajú a ponižujú.

 

Ježišovou radosťou sú ľudia, ktorí prijali pozvanie do najvzácnejšieho a najdôležitejšieho vzťahu, aký človek môže vytvárať. Tento vzťah s Ježišom upevňujeme pri zvláštnych príležitostiach, ako je teraz sviatok Božieho Tela, slávenie prvého sv. prijímania, slávenie diakonských, kňazských a biskupských vysviacok.

Všetko sú to udalosti, pri ktorých má Ježiš radosť z ľudí túžiacich po pravom dobre, ochotných konať pravé dobro po celý život. Ježišovo úplné sebadarovanie stále inšpiruje mnohých k nezištnému sebadarovaniu na jeho slávu.

Úmysel modlitby (jún)

Aby sa náš život stal nádherným darom pre Boha a blížnych

Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Sledujte nás
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon

Slová do boja

Bez Božej vôle nemôže človek nič vykonať. Nech by činil čokoľvek, všetko sa stane nekonečnou hlúposťou svedčiacou o márnosti ľudskej bytosti. Čnosť pokory zohráva v živote človeka veľkú úlohu a bez nej sa každý stáva len mŕtvym nástrojom sebalásky.

 Maximilián Mária Kolbe

Príslušnosť v tejto forme spočíva v realizovaní základných podmienok členstva: úplné zasvätenie sa Nepoškvrnenej, zapísanie sa do Členskej knihy M.I. v jej sídle, nosenie Zázračného medailónu.

V M.I. 1 sme pozvaní napredovať v kresťanskej formácii a kresťanskej misii v duchu Rytierstva Nepoškvrnenej takým spôsobom, aký si slobodne zvolíme.

M.I. 2

M.I. 1

M.I. 3

NAŠI PARTNERI

bottom of page