AK CHCEŠ BYŤ JEŽIŠOVÝM BRATOM,

MUSÍŠ PRIJAŤ MÁRIU ZA SVOJU MATKU.

Duchovné slovo - 6. veľkonočná nedeľa

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ Jn 14, 15-21 V Cirkvi teraz prežívame niečo podobné adventu. V týchto dňoch už

Ježiš, Dobrý pastier

Ježiš od nás nechce slepú poslušnosť, ale dôveru, aby sme pochopili, že iba on je ten, ktorý nás povedie správnou cestou

SLOVO na úvod

Zdá sa, že hrôza z pandémie nového koronavírusu pominula s príchodom teplých dní. V našich kostoloch sú lavice opäť plné ľudí, ozýva sa z nich spev litánií k Božskému srdcu.

Aj jún je totiž mesiacom lásky. Odpovedáme na Ježišovu túžbu po našej dôvere a láske, na túžbu, ktorá spaľuje jeho Božské Srdce. Láska spôsobuje utrpenie, zvlášť ak nie je opätovaná. Preto sa Ježišovo Srdce vo víziách sv. Margity zjavuje zranené a lemované tŕňovou korunou. I tak je to však Srdce osoby žijúcej prajnosťou, štedrou dobrotou a milosrdenstvom, Srdce osoby, ktorá nekonečne miluje i tých, čo ju urážajú a ponižujú.

 

Ježišovou radosťou sú ľudia, ktorí prijali pozvanie do najvzácnejšieho a najdôležitejšieho vzťahu, aký človek môže vytvárať. Tento vzťah s Ježišom upevňujeme pri zvláštnych príležitostiach, ako je teraz sviatok Božieho Tela, slávenie prvého sv. prijímania, slávenie diakonských, kňazských a biskupských vysviacok.

Všetko sú to udalosti, pri ktorých má Ježiš radosť z ľudí túžiacich po pravom dobre, ochotných konať pravé dobro po celý život. Ježišovo úplné sebadarovanie stále inšpiruje mnohých k nezištnému sebadarovaniu na jeho slávu.

Úmysel modlitby (jún)

Aby sa náš život stal nádherným darom pre Boha a blížnych

Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Sledujte nás
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon

Slová do boja

Bez Božej vôle nemôže človek nič vykonať. Nech by činil čokoľvek, všetko sa stane nekonečnou hlúposťou svedčiacou o márnosti ľudskej bytosti. Čnosť pokory zohráva v živote človeka veľkú úlohu a bez nej sa každý stáva len mŕtvym nástrojom sebalásky.

 Maximilián Mária Kolbe

Príslušnosť v tejto forme spočíva v realizovaní základných podmienok členstva: úplné zasvätenie sa Nepoškvrnenej, zapísanie sa do Členskej knihy M.I. v jej sídle, nosenie Zázračného medailónu.

V M.I. 1 sme pozvaní napredovať v kresťanskej formácii a kresťanskej misii v duchu Rytierstva Nepoškvrnenej takým spôsobom, aký si slobodne zvolíme.

M.I. 2

M.I. 1

M.I. 3

NAŠI PARTNERI

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Námestie sv. Františka 4

841 04 Bratislava

Slovensko

Tel.  +421 910 842 499

e-mail:  rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Dielo sv. Maximiliána

IBAN: SK05 3100 0000 0042 2002 0300

Ochrana osobných údajov

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Rytierstvo Nepoškvrnenej. Created by Booyah.sk