AK CHCEŠ BYŤ JEŽIŠOVÝM BRATOM,

MUSÍŠ PRIJAŤ MÁRIU ZA SVOJU MATKU.

SLOVO na úvod

Zdá sa, že hrôza z pandémie nového koronavírusu pominula s príchodom teplých dní. V našich kostoloch sú lavice opäť plné ľudí, ozýva sa z nich spev litánií k Božskému srdcu.

Aj jún je totiž mesiacom lásky. Odpovedáme na Ježišovu túžbu po našej dôvere a láske, na túžbu, ktorá spaľuje jeho Božské Srdce. Láska spôsobuje utrpenie, zvlášť ak nie je opätovaná. Preto sa Ježišovo Srdce vo víziách sv. Margity zjavuje zranené a lemované tŕňovou korunou. I tak je to však Srdce osoby žijúcej prajnosťou, štedrou dobrotou a milosrdenstvom, Srdce osoby, ktorá nekonečne miluje i tých, čo ju urážajú a ponižujú.

 

Ježišovou radosťou sú ľudia, ktorí prijali pozvanie do najvzácnejšieho a najdôležitejšieho vzťahu, aký človek môže vytvárať. Tento vzťah s Ježišom upevňujeme pri zvláštnych príležitostiach, ako je teraz sviatok Božieho Tela, slávenie prvého sv. prijímania, slávenie diakonských, kňazských a biskupských vysviacok.

Všetko sú to udalosti, pri ktorých má Ježiš radosť z ľudí túžiacich po pravom dobre, ochotných konať pravé dobro po celý život. Ježišovo úplné sebadarovanie stále inšpiruje mnohých k nezištnému sebadarovaniu na jeho slávu.

Úmysel modlitby (jún)

Aby sa náš život stal nádherným darom pre Boha a blížnych

Najčítanejšie príspevky
Archív