AK CHCEŠ BYŤ JEŽIŠOVÝM BRATOM,

MUSÍŠ PRIJAŤ MÁRIU ZA SVOJU MATKU.

Každá dolina nech sa zdvihne

Mladý križiak prisahal, že ak prežije a vráti sa do rodnej krajiny, prinesie tam plamienok ohňa z betlehemskej baziliky.

Duchovné slovo: 31. nedeľa v roku C

Neplatí zásada, že ak chceš prijať Ježiša, musíš zmeniť život. Pravda je, že ak sa má tvoj život nejako meniť, musíš najprv prijať Ježiša.

November - mesiac svätých

Prví kresťania označovali hroby svojich blízkych znakom kríža, ktorý bol symbolom Kristovho utrpenia, ale i znakom víťazstva, zmŕtvychvstani

SLOVO na úvod

Zdá sa, že hrôza z pandémie nového koronavírusu pominula s príchodom teplých dní. V našich kostoloch sú lavice opäť plné ľudí, ozýva sa z nich spev litánií k Božskému srdcu.

Aj jún je totiž mesiacom lásky. Odpovedáme na Ježišovu túžbu po našej dôvere a láske, na túžbu, ktorá spaľuje jeho Božské Srdce. Láska spôsobuje utrpenie, zvlášť ak nie je opätovaná. Preto sa Ježišovo Srdce vo víziách sv. Margity zjavuje zranené a lemované tŕňovou korunou. I tak je to však Srdce osoby žijúcej prajnosťou, štedrou dobrotou a milosrdenstvom, Srdce osoby, ktorá nekonečne miluje i tých, čo ju urážajú a ponižujú.

 

Ježišovou radosťou sú ľudia, ktorí prijali pozvanie do najvzácnejšieho a najdôležitejšieho vzťahu, aký človek môže vytvárať. Tento vzťah s Ježišom upevňujeme pri zvláštnych príležitostiach, ako je teraz sviatok Božieho Tela, slávenie prvého sv. prijímania, slávenie diakonských, kňazských a biskupských vysviacok.

Všetko sú to udalosti, pri ktorých má Ježiš radosť z ľudí túžiacich po pravom dobre, ochotných konať pravé dobro po celý život. Ježišovo úplné sebadarovanie stále inšpiruje mnohých k nezištnému sebadarovaniu na jeho slávu.

Úmysel modlitby (jún)

Aby sa náš život stal nádherným darom pre Boha a blížnych

Najčítanejšie príspevky
Archív
Odporúčame
Sledujte nás
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon

Slová do boja

Bez Božej vôle nemôže človek nič vykonať. Nech by činil čokoľvek, všetko sa stane nekonečnou hlúposťou svedčiacou o márnosti ľudskej bytosti. Čnosť pokory zohráva v živote človeka veľkú úlohu a bez nej sa každý stáva len mŕtvym nástrojom sebalásky.

 Maximilián Mária Kolbe

Príslušnosť v tejto forme spočíva v realizovaní základných podmienok členstva: úplné zasvätenie sa Nepoškvrnenej, zapísanie sa do Členskej knihy M.I. v jej sídle, nosenie Zázračného medailónu.

V M.I. 1 sme pozvaní napredovať v kresťanskej formácii a kresťanskej misii v duchu Rytierstva Nepoškvrnenej takým spôsobom, aký si slobodne zvolíme.

M.I. 2

M.I. 1

M.I. 3

NAŠI PARTNERI

Rytierstvo Nepoškvrnenej

Námestie sv. Františka 4

841 04 Bratislava

Slovensko

Tel.  +421 910 842 499

e-mail:  rytierstvoneposkvrnenej@gmail.com

Dielo sv. Maximiliána

IBAN: SK05 3100 0000 0042 2002 0300

Ochrana osobných údajov

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2017  Rytierstvo Nepoškvrnenej. Created by Booyah.sk